Informatie-uitwisseling & e-health

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van e-health toepassingen om informatie tussen zorgverlener en patiënt en tussen zorgverleners onderling uit te wisselen.

Care Effect heeft ervaring met het implementeren van een patiëntportaal en met de realisatie van VIPP en OPEN doelstellingen. Daarnaast worden onze consultants ingezet bij de implementatie en optimalisatie van e-health toepassingen, zoals handscanners, slimme pleisters en bloeddrukmeters. Wij hebben kennis van het dusdanig inrichten van het EPD, zodat informatie uniform geregistreerd en gedeeld kan worden.

Menu