Data analyse

Een juiste vertaling van wet- en regelgeving en een inzichtelijk financieel proces zijn de basis van de hedendaagse zorg. Wij zorgen voor een heldere interpretatie van de beschikbare stuurinformatie door middel van data-analyse toepassingen. Care Effect heeft uitgebreide kennis op het gebied van Zorgadministratie, Academie, ICT en Bedrijfsvoering. Zo slaan wij een brug tussen data en bruikbare en toegankelijke stuurinformatie voor de afdeling. 

Wij voeren quickscans uit ten behoeve van het optimaliseren van de DBC-registratie. Wij verbeteren de kwaliteit van stuurinformatie door middel van relevante interpretatie van onder andere daily-auditing- en leermanagementsystemen. Wij zorgen voor een concrete vertaling van stuurinformatie naar kwaliteitsindicatoren. Zo krijgt u meer grip om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. 

Wij hebben ervaring met diverse daily-auditingsystemen zoals ValueCare en Notiz, verschillende leermanagementsystemen en data-analyseprogramma's zoals PowerBI en Qlik. 

Menu