Financiën

In het huidige zorglandschap hebben ziekenhuizen en zorginstellingen te maken met stevige vraagstukken die linksom of rechtsom raakvlakken hebben met de afdeling financiën. Denk alleen al aan de toenemende zorgvraag, arbeidsmarktkrapte, vergrijzing, innovatie en digitalisering. De afdeling financiën van uw ziekenhuis speelt zodoende een belangrijke rol bij de interne en externe ontwikkelingen die ziekenhuizen de komende jaren gaan vormen. Care Effect ondersteunt en begeleidt uw afdeling financiën in uiteenlopende rollen met als expertisegebieden Business Control en facturatie.

Menu