Zelfonderzoek

Het Zelfonderzoek vereist veel capaciteit van de afdeling. Care Effect levert ondersteuning: van projectmedewerker tot projectleider.

Fouten in het registratieproces die uit de controles komen, buigen wij om naar structurele verbeteringen. Zo leidt het analyseren van de uitkomsten tot vooruitgang op de lange termijn.

We helpen met het opschonen van de data analyses en het controleren van de deelwaarnemingen uitgaande van de Handreiking. Hierbij is het afstemmen met de zorgverzekeraar cruciaal. Dit doen wij met duidelijke communicatie en overzichtelijke rapportages.

Menu