Zorg ICT

Ontwikkelingen op het gebied van gegevensuitwisseling, E-health en dossiervoering volgen elkaar in hoog tempo op en bieden oneindig veel mogelijkheden. Wanneer ICT en werkprocessen niet goed op elkaar aansluiten kan dit leiden tot frustratie bij medewerkers en risico’s voor patiënten.

Een optimaal ingericht systeem dat het werkproces ondersteunt draagt bij aan het leveren van kwalitatieve zorg. Projecten met betrekking tot ICT zijn breder dan informatie-uitwisseling binnen de muren van uw zorginstelling. Steeds vaker hebben ze betrekking op de inrichting van het EPD, zodat informatie uniform geregistreerd en gedeeld kan worden met andere zorginstellingen. Ook de patiënt zelf speelt in toenemende mate een rol in de zorgverlening en dient inzicht te kunnen hebben in eigen zorg.

Care Effect helpt uw organisatie bij het verbinden van zorg en ICT. Onze consultants zijn onder andere inzetbaar als trainer, beheerder, projectmedewerker en projectleider.

Menu