Business control

Het optimaliseren van de financiële bedrijfsvoering is hard nodig om uw ziekenhuiszorg betaalbaar te houden en om ‘in control’ te blijven over uw operationele en strategische bedrijfsvoering. Care Effect consultants dragen met brede kennis van zorgprocessen en wet- en regelgeving zorg voor een goede sturing op bedrijfsprocessen en maken complexe financiële vraagstukken begrijpelijk. Daarnaast ondersteunen we bij het opstellen en automatiseren van week- en maandrapportages van verschillende vakgroepen en afdelingen, schrijven we businesscases en identificeren we potentiële financiële risico’s. Op deze manier dragen we bij aan een gezonde financiële positie van uw organisatie.

Heeft u vragen over uw operationele en/of strategische financiële bedrijfsvoering? Care Effect denkt graag met u mee.

Menu