VIPP

Care Effect heeft ruime ervaring met de implementatie van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Onze collega’s zijn betrokken geweest bij meerdere implementaties van de verschillende VIPP programma’s in ziekenhuizen. Deze VIPP programma’s richten zich op betere informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en patiënten. Het laatste VIPP 5 programma richt zich vooral op gebruik van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In 2024 zullen verschillende zorgaanbieders nog de laatste stappen zetten om VIPP 5 af te ronden.

Naast het VIPP programma in ziekenhuizen heeft Care Effect ook ervaring met VIPP in de eerste lijn: het VIPP OPEN programma. Het OPEN programmabureau zorgt voor landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HISsen) en biedt huisartsen scholingsmogelijkheden en informatiemateriaal om praktijkmedewerkers en patiënten voor te lichten. Het uiteindelijke doel (het verhogen van het praktijkgebruik van de patiëntportalen) werd bereikt door middel van 4 pijlers: informeren, scholen, motiveren en samenwerken.

Heeft u hulp nodig bij de laatste stappen in VIPP 5? Of heeft u na het aflopen van VIPP 5 of andere VIPP modules nog vragen of hulp nodig bij de verdere ontwikkeling van uw strategie? Care Effect denkt graag met u mee.

Menu