19 november 2019

Consult 2.0: Wat levert het op?

Geschreven door: Care Effect

Het is druk op het spreekuur van de arts. De patiënt loopt net de deur uit en er wordt direct op de deur geklopt door de poli-assistente: ‘’Meneer is vergeten of hij nou over 2 of 3 maanden terug moest komen?’’. De volgende patiënt – die eigenlijk 10 minuten geleden al had moeten vertrekken – loopt ook de spreekkamer binnen. De registratie van het vorige consult is nog niet klaar en er wordt besloten om na het spreekuur de orders uit te zetten en de brief naar de huisarts te sturen.

Bovenstaand voorbeeld is niet ongebruikelijk in de spreekkamer van de arts. Om de zorgprofessional te ondersteunen bij de consultregistratie heeft ChipSoft Consult 2.0 ontwikkeld. Consult 2.0 is een functionaliteit die aangeboden wordt bij HiX 6.2 Standaard Content. Het belooft meer in de behoefte van de zorgprofessional te voorzien door een snelle en volledige registratie te faciliteren, wat resulteert in minder administratieve last achteraf. Nu steeds meer ziekenhuizen in Nederland over zullen gaan op Standaard Content van HiX 6.2, zullen zij gelijktijdig gebruik gaan maken van Consult 2.0. Aangezien consultants van Care Effect in verschillende ziekenhuizen betrokken zijn geweest bij het implementeren van Consult 2.0, gaan we in dit blog de balans opmaken: wat zijn de voor- en nadelen van Consult 2.0?

Middels Consult 2.0 kun je je consultregistratie inrichten met sjablonen. In een sjabloon kun je voorprogrammeren wat je in je consultregistratie wilt vastleggen. Zo is het mogelijk om teksten en acties vooraf vast te leggen in een sjabloon, zodat je niet bij ieder consult opnieuw dezelfde tekst hoeft te typen of iedere keer dezelfde order uit hoeft te zetten. Voorbeelden hiervan zijn een afspraak maken, een laboratorium aanvraag doen of een consult met een diëtist aanvragen. Het extra bericht naar de poli-assistente is niet meer nodig, want wanneer je je consult registratie opslaat, wordt direct de order naar de poli-assistente uitgezet. Tegelijkertijd staat genoteerd in je beleid dat er een afspraak wordt gemaakt binnen de opgegeven termijn. Wanneer je laboratorium en radiologie onderzoeken aanvraagt, wordt deze order tijdens het uitzetten direct geregistreerd en staat het genoteerd in je Naslag onder de kop ‘Aangevraagde Onderzoeken’.

Dit voorkomt dubbel werk en maakt het werken sneller en gemakkelijker. Maar ook wanneer je een actie – zoals een vervolgafspraak in laten plannen – niet hebt vastgelegd in het sjabloon, kun je dit gemakkelijk toevoegen aan de consultregistratie. Door alleen ‘Afspraak’ te typen, komt de order ‘Afspraak maken’ tevoorschijn en kun je deze order invullen. Wanneer je de consultregistratie opslaat, worden alle orders direct uitgezet en staat het gemaakte beleid geregistreerd in het EPD. Tevens wordt de arts tijdens de consultregistratie geattendeerd op het registreren van een diagnose. Dit verkleint de administratieve last achteraf en draagt bij aan een juiste registratie aan de bron.

Ondanks dat Consult 2.0 waarde toevoegt, ontbreekt er nog een aantal functionaliteiten. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer je een allergie wilt registeren, je dit niet middels Consult 2.0 kan doen. Dit dient na de consultregistratie nogmaals geregistreerd te worden, waardoor je dubbel werk doet. Daarnaast is Consult 2.0 nog niet voor alle specialismen beschikbaar.

Als uitbreiding op Consult 2.0 wordt de Gouden Standaard, of Golden Label Method (GLM), aangeboden. Met de GLM zijn sjablonen voor verschillende probleemstellingen ingericht. Wanneer de ‘Reden van komst’ wordt geregistreerd, kun je direct een sjabloon selecteren voor de probleemstelling. In het sjabloon worden opties aangedragen voor uit te voeren onderzoeken en diagnoses. Dit maakt het werken nog sneller en makkelijker. Echter, de vraag is of de Gouden Standaard niet het gehele denkproces uit handen gaat nemen en of er nog wel aandacht is voor details als het beleid al voor je is uitgedacht.

Samenvattend: de functies van Consult 2.0 zijn veelbelovend en kunnen persoonlijk afgestemd worden op de behoeftes van de eindgebruiker. Naast deze voordelen zijn er nog wel verbeterslagen te maken in de functionaliteiten van Consult 2.0. Door de uitgebreide mogelijkheden die Consult 2.0 biedt, is het complex en tijdrovend om effectief en efficiënt te implementeren.

Kunt u hulp gebruiken bij de inrichting en implementatie van onder andere Consult 2.0 of GLM? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

< Naar het overzicht

Menu