21 december 2017

Lifehacks voor een succesvolle DBC registratie op de SEH

Geschreven door: Care Effect

DBC-registratie op de SEH in Chipsoft HiX betekent voor veel ziekenhuizen een uitdaging. Voor je het weet zit je na een lastige casus opgescheept met een wirwar aan DBC’s en zwevende verrichtingen. Chipsoft HiX biedt oplossingen in de vorm van dummy DBC’s en ondersteunende Q-trajecten, maar dat vraagt wel om een slimme inrichting en een gestroomlijnd werkproces. Hoe dan? In deze blog vijf life hacks om registratie op de SEH in HiX makkelijker te maken.

 1. Registreer in de SEH module de verschillende rollen van de betrokken behandelaars
  In de SEH module in Chipsoft HiX kun je gebruik maken van verschillende rollen. Wanneer je de betrokken behandelaren indeelt in hoofd-, mede- en ondersteunend behandelaren maakt dit de afwikkeling van de registratie een stuk eenvoudiger. Zo kunnen er voor hoofd- en medebehandelaars consulten en een DBC worden geregistreerd, en kan een ondersteunend behandelaar zijn onderzoeken koppelen aan de DBC van de hoofdbehandelaar.
 2. Zorg voor een goede implementatie van dummy DBC’s
  Als iedere behandelaar zijn rol juist registreert schept dit meteen duidelijkheid. Wanneer gebruik wordt gemaakt van dummy’s wordt de functionaliteit van het registreren van de rollen optimaal benut. Zo worden er voor hoofd- en medebehandelaars automatisch reguliere dummy DBC’s geopend, die op een later tijdstip door de betreffende behandelaren juist getypeerd kunnen worden.
 3. Richt ondersteunende Q-trajecten in
  Ondersteunende behandelaren behandelen de patiënt niet op de SEH, maar hebben wél verrichtingen uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is een neuroloog die een CT-scan beoordeelt en tot de conclusie komt dat er geen sprake was van een trauma capitis. De neuroloog koppelt dit telefonisch terug aan de betreffende hoofdbehandelaar. Er is dan geen sprake van een eigen DBC of consult voor de neuroloog, maar er wordt wel een verrichting voor de CT-scan op zijn naam geregistreerd. Wanneer de neuroloog als ondersteunend behandelaar wordt geregistreerd, dan wordt er een ondersteunend Q-traject geopend. Deze wordt gekoppeld aan de DBC voor de hoofdbehandelaar en daardoor als één pakketje gedeclareerd. Zo staat het niet alleen juist geregistreerd, maar is ook meteen inzichtelijk te maken hoe vaak een dergelijke ondersteuning voorkomt.
 4. Zorg voor een goede implementatie van de functionaliteiten in HiX
  Om bovenstaande inrichtingen te laten slagen is het belangrijk dat zorgvuldig aandacht is besteed aan de implementatie van deze functionaliteiten in HiX. Zo is het belangrijk dat het openen van de dummy DBC’s en ondersteunde Q-trajecten getest wordt met verschillende fictieve casussen. Daarnaast is het van belang dat het registerend personeel op de SEH op de hoogte is van de hoe en waarom rondom het registreren in de SEH-module. Het is daarbij noodzakelijk dat zij weten wanneer zij welke rol moeten registreren en wat de consequenties zijn van deze registratie.
 5. Richt een laagdrempelig controlemechanisme in
  Ondanks de hulpmiddelen in HiX zijn er altijd complexe patiënten op de SEH waarbij juiste, tijdige en volledige registratie erg lastig is. Door een laagdrempelig controlemechanisme in te richten waarbij de registratie op korte termijn wordt getoetst aan de wet- en regelgeving voorkom je fouten en correcties achteraf. Zo kan er een check worden uitgevoerd voordat het gehele SEH bezoek in de module wordt afgehandeld en geautoriseerd. Hier kan nog een aanpassing worden gedaan in de registratie van de rollen alvorens de dummy’s en consulten worden gegenereerd uit het systeem.

Deze life hacks lossen helaas niet de complexiteit van de wet- en regelgeving rondom DBC-registratie op de SEH op bij ingewikkelde casussen, maar maken juiste registratie naar onze ervaringen wel een stuk eenvoudiger!

< Naar het overzicht

Menu