13 augustus 2020

Van digitale starter tot CMIO: Het belang van digivaardigheid in de zorg

Geschreven door: Care Effect

In het veranderende zorglandschap waarin ICT een steeds grotere rol gaat spelen en de digitale wereld niet meer weg te denken is, is het essentieel dat eindgebruikers digivaardig zijn en hun weg hierin kunnen (blijven) vinden. Uit recent onderzoek naar digivaardigheid in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) blijkt dat verbetering van de digivaardigheid lonend is voor onder andere zelfstandigheid in het werken, zelfvertrouwen en de visie ten opzichte van innovatieve zorgtechnologieën(1). Deze resultaten scheppen de verwachting dat ook in de ziekenhuiswereld aandacht schenken aan het verbeteren van digivaardigheid voor iedereen – van digitale starter tot CMIO – van belang is. Waarom dit van belang is? Lees het in dit blog!

Het niveau in digivaardigheid van zorgmedewerkers verschilt door bijvoorbeeld leeftijd, interesse en/of opleidingsniveau. Ook voor de digitale starter (iemand die niet de digitale basisvaardigheden heeft die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep en geen affiniteit heeft met ICT(2)) hoort werken met verschillende ICT systemen bij het leveren van zorg. Meer kennis van systemen en weten waar informatie over bijvoorbeeld de organisatie, protocollen of kwaliteitsdocumenten te vinden is, neemt een boel frustratie weg. Daarnaast zorgt meer systeemkennis voor minder administratietijd, welke besteed kan worden aan patiënten contact. Ook de zorgprofessional die zichzelf wel als digivaardig beschouwt, komt steeds opnieuw in aanraking met digitale innovaties bij het leveren van zorg. Daardoor blijft aandacht voor digivaardigheid noodzakelijk. Denk aan beeldbellen, telemonitoring en de opkomst van dashboards. Hoe digivaardiger, hoe sneller men leert om te gaan met deze digitale innovaties. Dit zorgt ervoor dat de innovatie sneller geïntegreerd wordt in het werkproces. Deze snelle integratie van innovaties is ook ten zeerste van belang voor de zorgorganisatie. Juist nu, door de verandering van het zorglandschap en de opkomst van zorg op afstand. Daarnaast heeft de zorgorganisatie ook baat bij een verbetering van de digitale vaardigheden met betrekking tot financiën. Door een verbetering van de digivaardigheid zal registratie van zorgactiviteiten aan de bron verbeteren.

Een afdeling die een rol speelt bij deze positieve veranderingen is de ICT afdeling. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij problemen, waardoor zij direct in staat zijn om vragen te monitoren en zodoende te zien welke onderwerpen aandacht behoeven. Een efficiënte samenwerking tussen de ICT afdeling en de werkvloer is dan ook van groot belang voor een hoog niveau van digivaardigheid in het ziekenhuis.

Dat digivaardigheid een grote rol speelt in het leveren van zorg, staat onomstotelijk vast. Desondanks blijkt dat er nog weinig aandacht wordt besteed aan het verbeteren van deze vaardigheden. Gelukkig begint dit te veranderen. Zo wordt er meer bekend over digivaardigheid, wordt er meer onderzoek gedaan en laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport momenteel een subsidieprogramma ontwikkelen voor het opleiden van digicoaches(3). Deze digicoaches dragen bij aan de verbetering van de digivaardigheid, wat weer bijdraagt aan een duurzame implementatie van zorginnovaties.

Heeft u vragen over hoe de digivaardigheid binnen uw zorginstelling verhoogd kan worden? Neem contact met ons op via [email protected] of 088 600 1100. Wij lichten graag toe hoe wij een project als dit zullen aanpakken.

1 https://utrechtzorg.net/content/1-nieuws/202007070012-programma-digitaal-vaardig-levert-waardevolle-aanbevelingen-voor-zorg-en-welzijn/digitale-vaardigheden-2-pager-regio-utrecht_juli-2020.pdf

2https://www.coalitiedigivaardigindezorg.nl/wp-content/uploads/2020/05/Brochure_Digistarters_def.pdf

3 https://www.zorgvoorinnoveren.nl/actueel/nieuws/2020/07/20/dit-najaar-nieuwe-subsidiemogelijkheden-bij-zorg-voor-innoveren.

< Naar het overzicht

Menu