2 november 2020

De consultant is goud waard!

Geschreven door: Inge Pepping, Jeroen Gerrits

In crisistijd wordt er veel naar de kosten gekeken. Logisch, want veel bedrijven, en dus ook ziekenhuizen, behalen een lagere omzet dan onder reguliere omstandigheden. Personeel dat niet in loondienst is, wordt vaak gezien als een kostenpost. Kosten zijn echter maar een deel van deze vergelijking. Zolang de baten opwegen tegen de kosten, wordt er netto namelijk geld verdiend.  

Meer dan handjes 
Soms wordt personeel dat niet in loondienst is alleen gezien als 'extra handjes' om even snel extra capaciteit te regelen. Wanneer teams de handen vol hebben aan reguliere werkzaamheden kan een consultant hierin natuurlijk ook ondersteunen. Helaas zien we dat deze stap nog te vaak te laat wordt gezet. Pas nadat deadlines niet gehaald worden of medewerkers zich ziek melden wegens een te hoge werkdruk, wordt er extra capaciteit geregeld. Vooral bij grote projecten die buiten de reguliere werkzaamheden vallen, zien we dat er te vaak wordt gedacht dat het intern kan worden opgepakt. Maar als je intern tijd over hebt om grote projecten aan te pakken, draai je dan niet eigenlijk altijd op overcapaciteit?  

Nog belangrijker dan het bieden van ondersteuning bij capaciteitsproblemen: een consultant brengt een frisse en kritische blik met zich mee en heeft kennis van de problematiek en oplossingen uit andere ziekenhuizen. Een gedegen analyse en het aandragen van structurele oplossingen kan een ziekenhuis snel resultaat opleveren. Dat levert veel meer op dan alleen maar 'capaciteit'. Want je koopt geen handjes, je koopt kennis en ervaring vanuit meerdere centra.  

Juist inrichten 
De ziekenhuissystemen krijgen steeds meer opties en mogelijkheden bij iedere nieuwe update. Maar welke ziekenhuismedewerker kan nog overzien welke opties gebruikt worden of weet welke inrichting wel of juist niet werkt? Hierdoor lopen ziekenhuizen inkomsten mis. Een goed voorbeeld hiervan betreft de OK registratie waar complexe regelgeving van toepassing is. Welke OK-verrichting hoort nu precies bij de uitgevoerde operatie? En wanneer sprake is van dubbelzijdige operaties: worden beide ingrepen dan wel geregistreerd in een eigen zorgtraject? Wanneer hier onduidelijkheid over is en de inrichting de zorgverlener niet faciliteert, is de vergoeding ook niet volledig. Onze consultants kunnen een analyse uitvoeren op de OK-registratie en zo de gemiste registratie (en declaratie) in beeld brengen. Vooral bij operatieve zorgtrajecten gaat dit snel om aanzienlijke bedragen! Natuurlijk kijken we dan met de ervaring en kennis uit andere ziekenhuizen mee naar de technische inrichting. Bijvoorbeeld om automatisch een parallel traject aan te laten maken bij een dubbelzijdige operatieve verrichting. De consultant verdient zich op die manier binnen luttele dagen terug. De kostenpost voor een kortdurende optimalisatie valt in het niet bij de structurele baten bij verbetering van het proces. 

Juist opleiden
Door de toenemende administratieve druk op het zorgpersoneel wordt er niet altijd volledig geregistreerd. Ook vindt er in veel ziekenhuizen onder registratie plaats, omdat het voor medisch specialisten niet altijd duidelijk is wat er wel en niet geregistreerd mag worden. Wel of geen financieel belconsult? Ben ik nu in ICC of in medebehandeling? Onze consultants kunnen systematisch in kaart brengen waar deze onder registratie opvalt en structurele oplossingen bieden om dit te verbeteren. Denk hierbij aan een optimale inrichting in het ZIS en het opleiden van zorgpersoneel. Want foutief registreren is geen onwil, maar gebrek aan duidelijk navolgbare informatie. Helderheid over wat wanneer geregistreerd mag worden zal bijdragen aan een meer volledige registratie. Op deze manier is de geleverde zorg zeker beter terug te zien in de productie van het ziekenhuis! Dat doen wij bij opdrachtgevers door klassikale opleidingen, quick reference cards, stroomschema’s op posterformaat en digitale hulpmiddelen zoals Care Effect Start, waarmee een zorgverlener op zijn smartphone de e-learning kan voltooien. 

Benieuwd naar wat onze consultants voor uw ziekenhuis kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op via 088 600 1100 of stuur een mail naar [email protected].

 

 

 

< Naar het overzicht

Menu