4 mei 2022

RZ23a: Wat gaat er veranderen?

Geschreven door: Jeroen Gerrits

Op 28 april heeft de NZa de RZ23a uitgeleverd via haar website. Ook in 2022 zal Care Effect deze opsplitsen in specialisme-specifieke overzichten. Zo is alle informatie voor een vakgroep gebundeld in één PDF bestand. Handig als naslagwerk voor zorgmedewerkers van een afdeling, of voor de adviseurs van een vakgroep. Benieuwd? Vraag het document dan nu aan via onze website! 

In deze blog vatten we vast enkele van de wijzigingen kort samen.  

1. Intercollegiaal Consult en Medebehandeling in 2023 ook mogelijk bij dagverpleging of langdurige observatie. 

De NZa verruimt de mogelijkheden om een zorgactiviteit vast te leggen voor de expertise van een ander specialisme tijdens een vorm van opname/verpleging. Daardoor kunnen ook de inspanningen die worden verleend door een specialisme anders dan de hoofdbehandelaar tijdens een dagverpleging of langdurige observatie nu vastgelegd worden. Deze wijziging zal ook leiden tot meer uniformiteit tussen ziekenhuizen. De ervaring leerde dat voor deze inspanningen tot nu toe verschillend werd geregistreerd in verschillende ziekenhuizen, van polikliniekbezoek, tot medebehandeling, tot helemaal niets. 

2. Schrappen verplichte zorgvraag bij Plastische Chirurgie 

Nadat de verplichte zorgvraag vorig jaar reeds bij Urologie verdween, is dit in 2023 ook bij Plastische Chirurgie niet meer nodig. Omdat de zorgvraag niet (meer) werd gebruikt in de grouper om tot een zorgproductcode te komen, en verder geen functies had, was dit een administratieve handeling zonder doel geworden. In het kader van het verminderen van de werkdruk en onnodige administratieve belasting is dit een zeer welkome stap. 

3. Goedgekeurde facultatieve prestaties voor zorg op afstand/telemonitoring 

Begin 2021 hebben een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder facultatieve prestaties aangevraagd voor ‘monitoring op afstand’ bij verschillende specialismen. Met facultatieve prestaties is het mogelijk om een prestatiebeschrijving vast te stellen die afwijkt van de door de NZa vastgestelde prestaties. Hierdoor kan zorg worden geleverd die anders niet in de bekostiging past. Dit geldt onder andere voor hartpatiënten met monitoring op afstand bij hartritmestoornissen, hypertensie, hartfalen en pijn op de borst en voor longpatiënten met monitoring op afstand bij COPD en astma. 

Wil je het specialisme specifieke bestand ontvangen? Vraag dit dan aan via onderstaand formulier.

Heb je vragen over bovengenoemde wijzigingen of een ander onderdeel uit de RZ23a release? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 088 600 1100 of [email protected].

Ja
Nee

* Deze velden zijn verplicht.

< Naar het overzicht

Menu