16 december 2021

Coalitieakkoord en de Cure sector

Geschreven door: Jordi Dekker

Gisteren was het eindelijk zover: het langverwachte coalitieakkoord opgesteld door VVD, D66, CDA en ChristenUnie! Niet de beloofde 10 pagina’s, maar met 50 pagina’s ruim onder het aantal van het vorige akkoord. De toekomstige regering heeft de komende jaren fundamentele problemen op te lossen. Ook in de gezondheidszorg worden de duimschroeven aangedraaid, zo lijkt. Wil je weten wat de meest in het oog springende plannen zijn voor ‘onze’ Cure sector? Lees dan hier verder!

Passende zorg
Het devies blijft dat passende zorg de norm moet zijn. Zorg moet bewezen effectief zijn en overbehandeling moet worden voorkomen. Dit betekent dat:

  • Zorg gericht is op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven
  • Zorg samen met patiënt en professional tot stand komt
  • Zorg op de juiste plek plaatsvindt
  • Niet-complexe zorg voor iedereen dichtbij beschikbaar is en complexe zorg gespecialiseerd is

Hoe? De coalitie wil toezichthouders en uitvoerders in staat stellen om hier adequaat op te sturen. Er wordt bijvoorbeeld kritischer gekeken naar het basispakket op basis van een kader voor passende zorg. Welke kaders dit zijn, wordt niet duidelijk in het akkoord.

Toekomstbestendige zorg
Om planbare en acute zorg toekomstbestendig te maken wordt met behulp van juiste zorg op de juiste plek aan de NZa gevraagd om per regio te beoordelen hoe het zorglandschap eruitziet en daar waar nodig het integrale zorgaanbod te herschikken.

Grip op stijgende zorgkosten van dure geneesmiddelen
Algemeen bekend is dat de zorgkosten van dure geneesmiddelen continu stijgen. De coalitie wil dat dure geneesmiddelen tegen een eerlijke prijs op de markt komen. Er wordt ingezet op transparantie in prijsopbouw en -onderhandeling mede door een Europese samenwerking. We zijn erg benieuwd hoe dit straks tot uiting wordt gebracht.

Gezondheidsgegevens
Iedereen blijft eigenaar van eigen gezondheidsgegevens. Gegevens- en data uitwisseling tussen patiënt en aanbieders onderling wordt verbeterd. Een goed functionerende persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor patiënten is het einddoel. Hoe concreet deze plannen zijn, is nog niet bekend.

Contractering
De coalitie is voornemens om het contracteerproces te verbeteren. Het contract moet de basis vormen voor aanbieders en verzekeraars om afspraken te maken over passende zorg, betaalbaarheid en doelmatigheid. Momenteel zien wij veel ziekenhuisbestuurders meer dan ooit worstelen met de onderhandelingen met zorgverzekeraars voor het komende jaar. We zien met belangstelling tegemoet hoe de toekomstige regering het contracteerproces wil gaan verbeteren en of dat ziekenhuizen gaat helpen!

Medisch-specialistisch bedrijf
De aloude discussie over het dienstverband van specialisten (loondienst versus maatschap) wordt weer aangewakkerd. De coalitie wil strenger optreden en lijkt voor het eerst met regelgeving te komen. Ze stellen dat voor transformatie naar passende zorg, de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en afremmen van perverse prikkels ook medisch-specialistische bedrijven een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Als blijkt dat er bij een medisch-specialistisch bedrijf niet binnen twee jaar voldoende verbetering optreedt, dan komt er regelgeving die medisch specialisten kan dwingen om in loondienst te gaan. Onze inschatting is dat dit behoorlijk impact gaat hebben op het huidige bestuursmodel in ziekenhuizen en dat het voor veel discussie zal gaan zorgen. Hoe zal dit vorm gaan krijgen?.

Zoals je wellicht merkt, zijn de plannen op hoofdlijnen geformuleerd en nog lang niet overal concreet uitgewerkt. Het blijft afwachten hoe de (soms grootse) plannen tot uitvoer kunnen worden gebracht en we ook echt de daadwerkelijk beoogde effecten gaan zien. Rutte gaf al aan: “We moeten het echt bewijzen in de praktijk”. We blijven het hoe dan ook met grote interesse volgen!

< Naar het overzicht

Menu