19 mei 2020

DBC adviseur tijdens corona: business as usual?

Geschreven door: Inge Pepping, Jordi Dekker

In deze coronatijd moeten ziekenhuizen alle zeilen bij zetten om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Maar achter de schermen wordt er ook hard gewerkt. Door de versoepeling van wet- en regelgeving door de NZa speelt de zorgadministratie een belangrijke rol in de aanpassing van het registratieproces. De versoepeling moet afdelingen helpen om zorg te kunnen blijven registreren. De zorgadministratie ondersteunt de afdelingen daarbij en geeft advies over hoe er het beste geregistreerd kan worden tijdens deze crisis. Ook helpt de zorgadministratie stuurinformatie te interpreteren en de financiële gevolgen te duiden. Kortom: er gebeurt veel!

In deze blog geven we een inkijkje in de werkzaamheden van een DBC adviseur ten tijde van de coronacrisis.

Nieuwe wet- en regelgeving
Voor een juiste vertaalslag van de huidige regels naar het ziekenhuis, is het van belang dat een DBC adviseur goed op de hoogte is van de (jaarlijkse) wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van zorgregistratie. Waar normaliter de wijzigingen in het voorjaar worden gepresenteerd voor het opvolgende jaar, zijn er vanwege de coronacrisis ad hoc aanpassingen doorgevoerd. In de meeste gevallen is hierbij sprake van een versoepeling van de wetgeving, zoals bijvoorbeeld het starten van een nieuw zorgtraject van een patiënt met een telefonisch of video consult in plaats van een fysiek consult in het ziekenhuis.

Ook andere zorg mag nu geleverd worden in de thuissituatie, om op deze manier de kans op besmetting in het ziekenhuis te verkleinen. De versoepeling in wet- en regelgeving helpt afdelingen om zoveel mogelijk de zorg te continueren (lees: registreren). Als DBC adviseur draag je verantwoordelijkheid voor de vertaling van dergelijke mogelijkheden naar het ziekenhuis, ben je verantwoordelijk voor een juiste inrichting hiervan in het patiënten systeem en voor heldere communicatie van deze wijzigingen naar het zorgpersoneel.

Zelfonderzoek
Als DBC adviseur ben je het aanspreekpunt op het gebied van zorgregistratie en declaratie voor alle vakgroepen in het ziekenhuis. Naast het monitoren van correcte registratie en declaratie, zoekt een DBC adviseur naar mogelijkheden voor het verbeteren van deze registratieprocessen, zowel op het gebied van foutieve registratie als het opsporen van onder-registratie. Een jaarlijks terugkerend project is de uitvoering van het Zelfonderzoek, een omvangrijke controle op de rechtmatigheid van de registratie en declaratie van het afgelopen jaar in samenwerking met de representerende zorgverzekeraars. Nu de reguliere zorg en bijbehorende registratie rustiger verloopt in ziekenhuizen, geeft dit de zorgadministratie meer ruimte voor het doorlopen van deze jaarlijkse controle.

Hoe de hierboven beschreven ad hoc aanpassingen in het zelfonderzoek van 2020 zullen worden beoordeeld zal zeer waarschijnlijk worden afgestemd tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Hierin zullen naar verwachting onderlinge afspraken over worden gemaakt.

Onderlinge dienstverlening
De coronacrisis biedt ook mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingen tussen ziekenhuizen, ook wel onderlinge dienstverlening (ODV). Ziekenhuizen die minder zwaar getroffen zijn door corona kunnen bijvoorbeeld semi-spoed operaties overnemen van andere ziekenhuizen uit de regio. Bij het opstellen van een dergelijke business case ben je als DBC adviseur sparringpartner van o.a. business control met betrekking tot een juiste bijbehorende registratie. Vragen als: mogen beide ziekenhuizen een eigen DBC openen en declareren bij de zorgverzekeraar of, dient onderlinge dienstverlening plaats te vinden, wat zijn de opbrengsten van de bijbehorende zorgproducten, spelen dan een rol.

Stuurinformatie
Tot slot hebben afdelingen in deze crisistijd meer dan ooit behoefte aan goede stuurinformatie en juiste inzichten als het gaat om de productie. Bedrijfsleiders willen weten wat voor effect de coronacrisis heeft op hun afdeling en wat het doet met de productie. Als DBC adviseur help je de afdeling de stuurinformatie te duiden, zeker nu de versoepeling de data enigszins vertroebelt en het interpreteren ervan bemoeilijkt.

Ondersteuning nodig?
Ook in deze hectische tijden staan we voor u klaar! Maar ook straks als de coronacrisis voorbij is en de reguliere zorg weer opgestart kan worden, helpen we u graag met de nasleep van de crisis en het op orde brengen van de registratie. Care Effect is uw kennispartner! Onze consultants hebben ruime kennis van de DBC systematiek en zijn op de hoogte van de wijzigingen in wet- en regelgeving.

Heeft u hulp nodig of wilt u gewoon even sparren over een bepaald vraagstuk? Neem dan vrijblijvend contact op via 088 600 100 of [email protected].
Wij helpen u graag!

< Naar het overzicht

Menu