21 januari 2020

Horizontaal Toezicht, Zelfonderzoek 2.0?

Geschreven door: Daan Nijhoff, Inge Pepping, Jordi Dekker

Leidt Horizontaal Toezicht (HT) tot een significante administratieve lasten verlaging of resulteert het in een verkapt Zelfonderzoek dat meerdere keren per jaar moet worden uitgevoerd, met als klap op de vuurpijl alsnog extrapolatie van foutieve posten? Met deze terechte vraag worstelen ziekenhuizen op dit moment. Daarom is dit het juiste moment om een blik op de toekomst te werpen. Voor ziekenhuizen die er in slagen zich begin 2020 te certificeren voor HT, zal het uitvoeren van het Zelfonderzoek vanaf 2020 komen te vervallen.

Het doel van HT is dat ziekenhuizen beheersmaatregelen in werking hebben en processen zo hebben ingericht dat risico’s geborgd zijn. Echter niet alle risico’s zijn geheel af te dichten. Dit geldt bijvoorbeeld voor risico’s met betrekking tot het juist registreren en declareren van zorgactiviteiten. Voor dergelijke niet geheel te beheersen risico’s zullen binnen HT alsnog deelwaarnemingen uitgevoerd moeten worden, zoals dit in het Zelfonderzoek ook gebeurt. Deze steekproeven zullen periodiek, en dus frequenter dan één keer per jaar, uitgevoerd moeten worden. Daarbij is er nog onduidelijkheid over het standpunt van de zorgverzekeraars over mogelijke extrapolatie van foutieve posten in deze steekproeven. Een dergelijk standpunt zou in strijd zijn met het uitgangspunt van HT dat zorgverzekeraar en zorgaanbieder elkaar vertrouwen en gezamenlijk werken aan betere registratie. Zijn we wel beter af met HT gezien de mogelijke workload en risico’s die uit de deelwaarnemingen voortkomen of was het Zelfonderzoek zo slecht nog niet?

Vooropgesteld zij dat een ziekenhuis HT zou moeten implementeren voor zichzelf. Het doorlopen van het HT proces draagt bij aan het in control zijn van het ziekenhuis. Wanneer puur vanuit een commercieel standpunt gekeken wordt, is het simpelweg ondenkbaar dat een bedrijf vele facturen stuurt waar fouten in zitten, omdat er niet goed is geregistreerd. Het is dus van belang dat een ziekenhuis haar zaken beter op orde heeft en enkel juiste facturen stuurt op basis van juiste registratie.

De hiervoor benodigde wijzigingen in het bedrijfsproces en inrichting van systemen vraagt om veel effort, maar is een onvermijdelijke actie. Deze geleverde effort zal zich terug betalen in minder corrigerende werkzaamheden achteraf. De borging van het voorkomen van fouten door middel van een juiste inrichting is dus een geheel andere insteek dan een jaarlijkse controle op fouten achteraf. Om deze reden is het idee achter HT goed te volgen. Een gedegen HT uitrol kan een ziekenhuis in de toekomst dus werkzaamheden besparen en zorgt er voor dat het ziekenhuis beter in control is.

Toch is HT met bijzonder veel waarborgen omgeven en neemt het veel administratieve lasten met zich mee. Alle processen moeten in kaart worden gebracht en geharmoniseerd en gecontroleerd zijn. Daarnaast moeten de benodigde beheersmaatregelen uitgewerkt worden en moet opzet, bestaan en werking van deze maatregelen worden aangetoond. Het onderdeel van de periodieke deelwaarnemingen op restrisico’s is een sluitpost en slechts een klein aspect van de gehele HT werkzaamheden. Aan verzekeraars de taak om hier dus ook niet te veel gewicht aan te hangen en hier pragmatisch mee om te gaan.

Waar deelwaarnemingen bij aanvang van HT onvermijdelijk zullen zijn, zouden deze afgebouwd kunnen worden indien zich geen fouten meer voordoen. Het is van belang dat voorkomen wordt dat door middel van deelwaarnemingen op restrisico’s alsnog een soort Zelfonderzoek 2.0 uitgevoerd wordt. Hiermee schiet je het doel van HT voorbij en wordt de vooronderstelde vertrouwensband tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis geschaad.

Om de administratieve lasten die HT met zich meebrengt te beheersen, is het raadzaam om de deelwaarnemingen binnen HT een punt van aandacht te maken en hier vroegtijdig duidelijke afspraken met de zorgverzekeraar over te maken. Denk hierbij aan de aantallen en frequentie van de deelwaarnemingen en het beleid omtrent eventuele foutieve posten. Op deze manier wordt voorkomen dat het ziekenhuis later in het HT proces voor verrassingen komt te staan.

Veel Care Effect consultants zijn nauw betrokken bij HT implementaties. Benieuwd naar wat Care Effect voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via 088 600 1100 of  via [email protected].

< Naar het overzicht

Menu