Training daily auditing systemen

In de training daily auditing systemen wordt het gebruikte daily auditing syteem (zoals Notiz, ValueCare) uitgelegd, zowel welke knoppen en mogelijkheden de applicatie kent als hoe er in de praktijk mee gewerkt kan worden (het oplossen van foutlijsten).

Resultaat

Een duidelijk beeld van de mogelijkheden binnen het daily auditing systeem en hoe dit gebruikt kan worden

Menu