Training Financiën in de zorg

In de training Financiën in de zorg wordt gekeken naar hoe (de financiering van) de gezondheidszorg in Nederland is gergegeld (o.a. de marktwerking in de zorg), hoe de financiën van een ziekenhuis werken en de bijbehorende DBC systematiek.

Resultaat

Een duidelijk inzicht in de financiële aspecten van de gezondheidszorg in Nederland. Hoe wordt zorg betaald en welke initiatieven lopen er om zorg betaalbaar te houden.

Menu