Training Handreiking

In de training Handreiking wordt het Handreiking proces toegelicht, zowel de formele stappen die in het project doorlopen moeten worden als praktische tips voor de uitvoer van het Zelfonderzoek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de afstemming met de zorgverzekeraar die hierbij komt kijken.

Programma

  • Wat houdt de Handreiking in
  • Welke stappen worden in de Handreiking doorlopen
  • Afstemming met zorgverzekeraar (en accountant)
  • Praktische tips voor uitvoer Handreiking

Resultaat

Een duidelijk beeld van wat de Handreiking inhoudt en welke stappen er doorlopen dienen te worden. Daarnaast concrete handvatten voor de praktische uitvoer van het Zelfonderzoek.

Menu