Training Horizontaal Toezicht

In de training Horizontaal Toezicht wordt het HT proces toegelicht, zowel de formele stappen die in het project doorlopen moeten worden als de praktische tips voor de uitvoer van HT. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de samenwerking met de zorgverzekeraar die hierbij komt kijken.

Resultaat

Een duidelijk beeld van wat HT inhoudt en welke stappen er doorlopen dienen te worden. Daarnaast concrete handvatten voor de praktische uitvoer van HT

Menu