11 september 2020

Digitale brainstorm EPD Scholing

Geschreven door: Lieke Martens

Het is essentieel dat medewerkers bekwaam zijn in het EPD; juiste en volledige registratie is namelijk belangrijk voor de patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg, privacy van de patiënt en financiële afhandeling. Medewerkers die efficiënt omgaan met het EPD werken sneller en ervaren minder frustratie.

Wij hebben ruime ervaring met het opleiden van medewerkers in het EPD, het opzetten van scholing en wij hebben het netwerk om mensen bij elkaar te brengen. Tevens hebben wij gemerkt dat er behoefte is aan kennisdeling omtrent de inrichting van EPD scholing. Om die redenen faciliteert Care Effect een digitale brainstormsessie.

Tijdens deze brainstormsessie zal de focus liggen op de inrichting van EPD scholing voor nieuwe medewerkers en borging van kennis. Vraagt u zich af hoe andere zorginstellingen de scholing hebben ingericht, hoe om te gaan met niveauverschil of diverse functieprofielen? Neem dan deel aan deze brainstorm! Tijdens deze sessie krijgt u de mogelijkheid om te netwerken en kennis te delen over oplossingsrichtingen met andere professionals uit de zorg.

De brainstorm zal plaatsvinden op dinsdag 6 oktober van 14.00 tot 15.30 uur via een digitaal platform. Na een kort voorstelrondje zullen we in gesprek gaan met een van onze collega’s die veel ervaring heeft met het inrichten van EPD scholing. Vervolgens zullen we een aantal vraagstukken gaan behandelen rondom het inrichten van EPD scholing voor nieuwe medewerkers en later rondom het borgen van deze kennis. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen we meerdere subgroepen vormen om de diepte op te kunnen zoeken en later uitkomsten naar elkaar terugkoppelen.

Heeft u interesse in deelname aan deze brainstorm? Meld u dan aan door onderstaand formulier in te vullen. Mocht er een specifiek onderwerp of vraagstuk zijn dat u wilt bespreken, dan kunt u dit hierin aangeven. Tijdens de brainstormsessie gaan wij hier graag op in.

We zien uw aanmelding tegemoet!

Ja
Nee

* Deze velden zijn verplicht.

< Naar het overzicht

Menu