22 november 2019

Livegang Alexander Monro Ziekenhuis

Geschreven door: Judith Berns, Lotte Slotboom

Sinds begin juli hebben twee van onze consultants zich bezig gehouden met de implementatie van HiX 6.2 in het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ). Het AMZ is gespecialiseerd in borst(kanker)zorg en gevestigd in Bilthoven. Judith Berns en Lotte Slotboom vertellen over hun ervaringen met deze uitdagende implementatie.

Lotte: ‘’Ik hield mij in dit project bezig met het optimaliseren van het poliklinisch proces en het ontwikkelen van een zorgportaal. Een zorgportaal is een online omgeving waarin de patiënt middels een DIGID kan inloggen en al zijn medische gegevens kan inzien. Het ontwikkelen van een eigen zorgportaal is een manier om de VIPP-A2 doelstelling te behalen. Voor VIPP-A2 is het van belang dat iedere zorginstelling op 31 december 2019 een beveiligd patiëntportaal en/of een link naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving aan de patiënt kan aanbieden waarin de zorginstelling gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt kan uploaden.

Het Alexander Monro werkte nog niet met een patiëntportaal en is deze samen met Chipsoft gaan ontwikkelen. In dit project heb ik de werkgroep begeleid om tot het gewenste eindresultaat te komen. In het ontwikkelen van een patiëntportaal moet met veel stakeholders rekening gehouden worden. Een grote verandering voor de medisch specialisten is dat bepaalde informatie vanaf 22 november 2019 gestructureerd zichtbaar gaat zijn voor de patiënt. Met de medisch specialisten moest goed worden afgestemd welke informatie dit gaat zijn en hoe uitgebreid deze informatie zal zijn. Ook zijn er contactmomenten geweest met de cliëntenraad om hun wensen mee te nemen in het ontwikkelen van dit patiëntportaal. Daarnaast heb ik het grootste deel van de inrichting van het portaal voor mijn rekening genomen. Ik heb hierin ontzettend veel geleerd over het applicatiebeheer van zowel HiX als het inrichten van het zorgportaal.

Ik heb mijn applicatiebeheerkennis ook kunnen vergroten door bezig te zijn met het inrichten van het poliklinisch proces. Hierin moesten onder andere agenda’s, afspraakcodes en plancombinaties worden ingericht om het planproces te stroomlijnen. Het interessante is dat hoe meer je er mee bezig bent, hoe meer nieuwe mogelijkheden je ontdekt. Dit project is zeker een uitdaging geweest. Dit komt omdat Standaard Content van Chipsoft een gestandaardiseerde versie is van HiX, die zo is ingericht dat dit voor zoveel mogelijk ziekenhuizen bruikbaar moet zijn. Het AMZ is daarentegen een heel gespecialiseerd ziekenhuis met een beperkt aantal specialismen en een ander ingedeeld secretariaat waardoor dit wel uitdagingen gaf. De zin: 'Maar we zijn nou eenmaal niet zoals andere ziekenhuizen' is misschien wel de meest gebruikte zin in dit project.’’

Judith: “Binnen dit project was ik betrokken bij de werkgroep EPD Snijdend (Mammachirurgie en Plastische chirurgie) en werkgroep Klinische zorgplanning. Deze eerste werkgroep omvat het proces van de artsen op de polikliniek en OK. In de tweede werkgroep hebben we ons bezig gehouden met de planning van operaties, de planning van chemotherapie op de dagbehandeling, het preoperatieve proces en alles daar tussenin. Alle beslissingen die je daar in maakt, blijf je continu toetsen en aanpassen aan de landelijke richtlijnen en wetgeving.

Zo zijn de stopmomenten herzien en voldoet het AMZ nu aan alle voorwaarden voor aanleveringen aan het Landelijk Implantaten Register (LIR). In een borstziekenhuis is dit van groot belang, aangezien implantaten in bijna alle operaties worden gebruikt. Met HiX standaardcontent zijn ook de zorginformatiebouwstenen (ZIBs) opgenomen in het EPD. Door gebruik te maken van ZIBs is informatie tussen zorgverleners in de toekomst beter uit te wisselen. Daarnaast zorgen ZIBs er voor dat informatie gestructureerd in het EPD worden opgeslagen; dit voorkomt dubbele registratie en zorgt weer voor minder administratielast!

In dit project ligt de uitdaging met name in de verscheidenheid aan taken. Door de kleinschaligheid van dit ziekenhuis zijn de taken van de werk- en aspectgroepen minder strak gescheiden. We zijn hier niet alleen werkgroepbegeleider, maar ook applicatiebeheerder en bovendien verantwoordelijk voor het coördineren van de testdagen. We liepen zelf rond als testpatiënt, organiseerden en verzorgden de opleidingen en we zijn onderdeel van het Go Live-team. Zo zijn we betrokken geweest bij alle facetten van het implementatietraject: van de projectfase tot en met de nazorg. Hier kijken we nu al met veel trots op terug!”

Care Effect kan ook uw organisatie begeleiden in de overgang naar een nieuw EPD of een nieuwe versie daarvan. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 088 600 1100 of [email protected]

< Naar het overzicht

Menu