8 september 2020

Performance Support: Op het juiste moment, de juiste informatie.

Geschreven door: Maica van der Most

Waar vroeger klassikaal leren de maatstaf was voor trainen en opleiden van zorgmedewerkers, zijn nu al een aantal jaar e-learning en blended learning de standaard. Deze leervormen gaan ervan uit dat de zorgmedewerker alle kennis, protocollen en instructies onthoudt vanuit klassikale trainingen en e-learning modulen. We weten echter dat het menselijk geheugen zijn beperkingen heeft en bepaalde kennis snel wegzakt wanneer we deze kennis of handeling weinig terug zien komen in de praktijk. De Ebbinghaus Vergeetcurve (1) uit 1885, liet ons al zien dat effectief leren – en daarmee het minimaliseren van fouten – op de lange termijn bereikt wordt door herhaling. Inmiddels zijn deze (digitale) leervormen niet meer het enige antwoord op de huidige leerbehoeften en staat binnen veel ziekenhuizen het combineren van leren en presteren centraal. Performance Support technologieën maken het mogelijk om leermateriaal aan te bieden die leren op de werkvloer faciliteren, waarbij 70% van de kennis wordt verkregen op de werkplek, 20% door onderlinge kennisoverdracht, coaching en feedback, en slechts 10% via formele trainingen en cursussen. In dit blog leest u waar Performance Support kan worden ingezet en welke thema’s essentieel zijn voor succesvolle implementatie in uw organisatie.

Performance Support kent verschillende vormen en er bestaan meerdere tools die ingezet kunnen worden als middel om kritieke taken op de werkplek te ondersteunen. Deze bieden uitsluitend de contextuele kennis en informatie die nodig is om productiever, veiliger en met de vereiste kwaliteit te kunnen werken. Denk hierbij aan een digitale werkplek assistent, intuïtieve checklists of korte instructievideo’s, die tijdens het werkproces geraadpleegd kunnen worden na bijvoorbeeld wijzigingen in medicatievoorschriften en behandelmethoden of na implementatie van een nieuw EPD.

Waar klassikale trainingen, cursussen, skills lab en e-learning nog altijd de basis vormen in het opleiden van zorgpersoneel, dient Performance Support als aanvullende leeroplossing voor kritische momenten in werkprocessen. Het leent zich goed voor processen die niet veel voorkomen, processen waarin regelmatig iets verandert en processen waar veel fouten worden gemaakt. Zoals niet-veelvoorkomende (voorbehouden) verpleegtechnische handelingen, hoog/midden risico medische apparatuur, crisisplannen, computersystemen, wijze van schoonmaken en gesprekstechnieken. De inzet van Performance Support zorgt ervoor dat de zorgmedewerker door middel van minimale inspanning precies op het juiste moment over juiste informatie beschikt en antwoord krijgt op de vragen: ‘Hoe zat het ook alweer?’, ‘Hoe werkt het nu?’ en ‘Hoe los ik het op?’ (2).

Om succesvolle implementatie te waarborgen en de voordelen van Performance Support optimaal te benutten dient de vorm aan te sluit bij de visie en richtlijnen vanuit de Academie en behoeften van zorgmedewerkers. Kritische evaluatie van potentiële systemen voorafgaand aan de aanschaf is dan ook van belang. Daarnaast dienen Performance Support tools aan te sluiten op draaiende systemen, zoals het LMS en in enkele gevallen het EPD en is volledige integratie van aanvullende leeroplossingen in lesplannen en werkprocessen essentieel voor succesvolle implementatie.

Bent u benieuwd welke vorm van Performance Support past bij uw organisatie of heeft u vragen over implementatie en optimalisatie? Neem contact met ons op via [email protected] of 088 600 1100. Onze consultants hebben ervaring met Performance Support systemen zoals AskMe en CAPP Agile. Wij lichten graag toe hoe wij in te zetten zijn als opleidingsadviseur, beheerder, implementatie consultant of projectleider.  

Bronnen:

  1. Ebbinghaus, H. (1885). Über das gedächtnis: untersuchungen zur experimentellen psychologie. Duncker & Humblot.
  2. Gottfredson, C., & Mosher, B. (2011). Innovative performance support: Strategies and practices for learning in the workflow. McGraw Hill Professional.

< Naar het overzicht

Menu