1 september 2020

OPEN: het VIPP programma voor de eerstelijnszorg

Geschreven door: Mariam Hababa

Sinds 1 juli 2020 heeft elke patiënt in Nederland wettelijk recht op elektronische inzage van zijn of haar medische gegevens (1). Dit draagt bij aan de al veranderende rol van de patiënt in het zorgproces; de patiënt krijgt namelijk steeds meer zelfregie. Door continue verbetering van informatievoorzieningen raken patiënten steeds beter op de hoogte van hun eigen gezondheid. Dit leidt uiteindelijk tot minder zorgkosten; de patiënt is beter voorbereid op consulten en kan beter meebeslissen over behandelingen. Om deze verandering te stimuleren en te ondersteunen zijn er de versnellingsprogramma’s informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional (VIPP) in het leven geroepen.

OPEN is het VIPP programma voor de eerstelijnszorg en heeft als doel huisartspraktijken te ondersteunen bij online inzage. Dit doet OPEN door afspraken te maken met ICT-leveranciers, het ontwikkelen van scholingsmogelijkheden en het aanleveren van informatiemateriaal voor patiënten. OPEN werkt samen met regionale coalities die de verschillende modules van het programma implementeren bij de aangesloten huisartspraktijken. De coalities hebben hiervoor subsidie ontvangen, alsook de huisartspraktijken om de nodige veranderingen te kunnen financieren.

Ondertussen is al heel wat werk verzet en is module 1 – het implementeren van online inzage – bij veel praktijken realiteit door middel van een patiëntportaal. De volgende (keuze)modules zijn gericht op het verder stimuleren van het gebruik van online zorg door patiënten, het faciliteren van multidisciplinaire informatie-uitwisseling, het uitwisselen van zelfmeetgegevens en het inzetten en gebruiken van persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Verschillende regionale coalities werken nu toe naar het behalen van de volgende modules. Onze collega Mariam Hababa, werkt op dit moment voor een van onze opdrachtgevers aan het realiseren van module 2. Deze heeft als doel het stimuleren van het gebruik van online inzage en aanvullende diensten door patiënten, zoals het gebruik van e-consulten, het maken van online afspraken of het online aanvragen van herhaalrecepten. Binnenkort kunt hier meer over lezen op onze website. 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?  Neem contact met ons op via 088 600 1100 of [email protected].

Bron:

1. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg en Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

< Naar het overzicht

Menu