6 oktober 2023

Prinsjesdag 2023: Een overzicht van de kabinetsplannen voor de gezondheidszorg in 2024

Geschreven door: Maud Bleize

Elke derde dinsdag van september worden de kabinetsplannen voor het volgende jaar gepresenteerd. Ieder jaar is het weer afwachten waarin geïnvesteerd en waarop bezuinigd zal worden. Wat zit er dit jaar in het koffertje? In deze blog nemen we je mee met de plannen voor 2024 die betrekking hebben op de gezondheidszorg. Prinsjesdag 2023 stond in het teken van armoedebestrijding en het vergroten van de koopkracht. Daarnaast zijn er voor de volgende onderwerpen van de zorg plannen gemaakt:

  1. Stijging van de zorgpremie: Door stijgende zorgkosten – ongeveer 500 euro per persoon ten opzichte van vorig jaar – zal de basisverzekering naar verwachting met ongeveer 12 euro per maand stijgen. 
  2. Investering in Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO): Het doel hiervan is om ouderen langer thuis te laten wonen en zelfredzaam te houden. 
  3. Hervormingsagenda Jeugd: Gemaakte afspraken om uitdagingen in de jeugdzorg aan te pakken zijn vastgelegd, met extra financiële middelen ter ondersteuning. 
  4. Versneld toelaten van buitenlandse gediplomeerde verpleegkundigen: Dit wordt bereikt door een vereenvoudiging van de BIG-procedure.
  5. Integraal Zorgakkoord (IZA): Een brede overeenkomst met als doel hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen te waarborgen.  

Investeringen uitgelicht 
Nederland heeft de ambitie om hoogwaardige zorg en ondersteuning voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, ondanks de groeiende vraag en de beperkte stijging van het aantal zorgmedewerkers. In het Integraal Zorgakkoord, dat loopt van 2023 tot en met 2027, is 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld om deze doelen te bereiken. Dit geld wordt onder andere geïnvesteerd in het versterken van de eerstelijnszorg, zoals de huisartsenzorg en wijkverpleging, en in digitalisering om de uitwisseling van patiëntgegevens te verbeteren. Zo wordt er in 2024 €9,3 miljoen geïnvesteerd in het optimaliseren van de elektronische verpleegkundige overdracht, daarmee zijn wijkverpleegkundigen minder tijd kwijt aan administratie. Deze investering draagt daardoor bij aan een verbetering van de verleende zorg.  

Voor de medisch-specialistische zorg stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) €83,4 miljoen beschikbaar. Deze investering moet bijdragen aan een hogere kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Drie zorggebieden worden in de begroting van het ministerie van VWS specifiek toegelicht: oncologie, geboortezorg en de aanpak van antimicrobiële resistentie. Voor deze drie zorggebieden zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de kwaliteit van zorg te bevorderen. Deze subsidies hebben onder andere als doel om kankeronderzoek te bevorderen en oncologische zorg te verbeteren, het minimaliseren van de perinatale sterfte en tegengaan van antimicrobiële resistentie.  

Conclusie 
Vorig jaar werd tijdens Prinsjesdag het Integraal Zorgakkoord geïntroduceerd. Dit jaar omvat de begroting van het Ministerie van VWS onder andere een uitwerking hiervan. De huidige demissionaire status van het kabinet heeft mogelijk invloed op de gemaakte begroting voor 2024. Toch worden er belangrijke investeringen gedaan in de zorg, zoals het investeren in digitalisering, die de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg bevorderen.  

< Naar het overzicht

Menu