HiX Foutcodes

In de HiX foutcodes zijn de meest voorkomende HiX foutlijsten uitgewerkt. Achtergrond wet- en regelgeving, waar signaleert de lijst op en hoe kan de fout opgelost worden. De uitwerking / oplossing wordt grafisch weergegeven middels printscreens uit HiX

Resultaat

Kennis van hoe specifieke foutlijsten in HiX opgelost kunnen worden, zowel inhoudelijk als de HiX knopppen die hierbij van toepassing zijn.

Menu