Zorgprestatiemodel e-learning

Het Zorgprestatiemodel (ZPM) is de naam voor de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg (FZ) en gaat in per 1 januari 2022. Dit model is transparant, biedt sneller inzicht in kosten, werkt met prijzen die aansluiten bij de geleverde zorg en zorgt voor minder administratieve lasten. De Zorgprestatiemodel e-learning is een interactief middel om kennis rondom de nieuwe bekostiging van de GGZ eigen te maken. 

Programma

  • Algemeen
  • Patientiënformatie 
  • Verantwoording en controle
  • Verwijstype en zorglabels
  • Regiebehandelaar
  • Zorgvraagtypering
  • Casuïstiek 

Resultaat

Na het volgen van deze e-learning heb je een goed zicht op hoe het Zorgprestatiemodel in elkaar zit, wat de grootste veranderingen zijn en hoe je dit toepast. 

Menu